Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, który został wprowadzony mocą ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku pracuje 250 pracowników socjalnych. To ludzie, którzy na co dzień udzielają pomocy m.in. najuboższym rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzą także działania i programy aktywizujące społeczności lokalne.

Czytaj więcej...

Spełnijmy marzenia dzieci! - inauguracja akcji Każdy Może Pomóc

Miasto Gdańsk i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie inaugurują akcję „Każdy może pomóc”. Dzięki niej spełniają się marzenia najmłodszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców  Gdańska  – dzieci pochodzących z rodzin wspieranych przez MOPR. W tym roku jest ich ponad 200! Marzenia można spełnić, odbierając zaszyfrowane listy przygotowane przez pracowników socjalnych, a mówiące o potrzebach najmłodszych. Na ich podstawie darczyńca przygotowuje paczkę.

Czytaj więcej...

Spotkanie otwarte w Spółdzielni Socjalnej

Gdańska Spółdzielnia Socjalna zaprasza na kolejne spotkanie otwarte z cyklu "Jak założyć spółdzielnię socjalną?" - Osoby zainteresowane będą miały możliwość zapoznania się aspektami prawnymi z zakresu działalności spółdzielni socjalnej, a także z głównymi założeniami profesjonalnego planu strategicznego, informuje Radosław Borzyszkowski z GSS.

Czytaj więcej...

Coś z niczego - warsztaty dla dzieci

Centrum Pracy Socjalnej 6 oraz Fundacja Cudów Szafa organizują warsztaty twórcze „Coś z niczego” dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. Podczas spotkań dzieci tworzą małe dzieła sztuki wykorzystując papier, tekstylia, korki, puszki i słoiki. Głównym celem warsztatów jest rozwijanie kreatywnego myślenia, mówi Elżbieta Przecławska organizator społeczności lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Czytaj więcej...

Rozdano nagrody za III Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne

W ubiegłym tygodniu odbyła się gala III Ogólnopolskiego Biennale Fotograficznego „Fot.ON – Nasz Świat". Wystawę można oglądać w Galerii Bałtyckiej do 25 listopada. Później zostanie przeniesiona do restauracji Vinegre di Rucola w Gdyni. – Każdy z Was jest zwycięzcą, bo samo uczestnictwo w tym konkursie jest zwycięstwem. Niech żyje fotografia! – powiedział prezydent Paweł Adamowicz chwilę przed wręczeniem nagród.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak