Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność


Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.

Jak Dolny Wrzeszcz nabiera nowej jakości

Dolny Wrzeszcz, miejsce ulubione bohaterów powieści Güntera Grassa, nie tylko odzyskuje utracony blask, ale także nabiera nowej jakości. Inwestycyjna część projektu Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza wkroczyła w decydującą fazę. Wykonawca robót drogowych, rozpoczął już prace budowlane na odcinku od ulicy Grażyny do skrzyżowania z ulicą Białą.

Czytaj więcej...

Rola rodziny w życiu seniora

Nie jest niczym odkrywczym, że starość stanowi naturalny etap w rozwoju człowieka. W obecnych czasach jeszcze bardziej wyczuwalna, ponieważ nasiliło się zjawisko starzenia się ludności. Niewątpliwie starość jest okresem trudnym, do którego człowiek powinien zostać odpowiednio przygotowany.

Czytaj więcej...

"Zajączkowe przygody"

Pracownicy socjalni z Centrum Pracy Socjalnej 1 już po raz drugi postanowili maluchom zrobić przedświąteczną niespodziankę. We współpracy z psychologiem i uczniami II LO w Gdańsku przygotowali dzień pełen atrakcji, niespodzianek oraz zajączkowych prezentów.

Czytaj więcej...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

         Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

życzą

Dyrekcja i Pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Gdańsku

 

Przedświąteczna aktywność w rejonie CPS 2

- Pracownicy socjalni z CPS 2 aktywnie włączyli się w organizację spotkań przedświątecznych dla mieszkańców dzielnic Brzeźno, Letnica, Nowy Port. Zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zaproszono dzieci, których rodzice korzystają ze wsparcia pomocy społecznej oraz dzieci z pobliskiej świetlicy środowiskowej im. Marka Lisickiego „Dziadka”.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak