Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.


W dniach 5-6.03.2015 r. Dział ds. Seniorów i Dział ds. Osób Niepełnosprawnych będzie przenoszony z III i IV piętra w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 na piętro I i II.
Nieczynne będą telefony i sieć komputerowa.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - dofinansowanie ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy, że 9.03.2015 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Czytaj więcej...

Sto porad w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zakończył się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku”. Przez pięć dni (23 – 27.02.2015) specjaliści udzielili 100 osobom wsparcia i bezpłatnych porad, radzili osobom które doświadczyły przemocy, krzywdy z powodu nadużyć, nierównego traktowania, wykorzystywania w sposób niegodny czy uporczywego dręczenia oraz innych złych doświadczeń osobistych.

Czytaj więcej...

Srebrny Laur Jakości dla Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej


Po raz osiemnasty wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Pomorska Nagroda Jakości. Gdańska Spółdzielnia Socjalna otrzymała Srebrny Laur Jakości w kategorii mikro organizacja. Wyróżnienia otrzymały: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Posejdon" oraz firma Largo Hale. Celem konkursu jest promowanie i angażowanie liderów Pomorza na rzecz ciągłego doskonalenia organizacji, uczenia się, kreatywności, innowacyjności i podążania w duchu zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu modelu doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości.

Czytaj więcej...

„Cukrzyca – epidemia XXI wieku” wykład w Akademii Seniora

Centrum Aktywnego Seniora Swissmed zaprasza na spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Panią Hanną Zych - Cisoń, która poprowadzi wykład pt. "Cukrzca - epidemia XXI wieku". - Z roku na rok jest coraz więcej zachorowań na cukrzycę. Niestety problem ten bywa ignorowany przez samych pacjentów. Nie zdajemy sobie sprawy, jak poważne powikłania niesie za sobą ta choroba.

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku

23 lutego rozpocznie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdańsku”. Przez pięć dni dyżurować będą specjaliści, którzy poradzą, co zrobić w sytuacji doświadczania lub domniemania przestępstwa, przeżywania krzywdy z powodu nadużyć, nierównego traktowania, wykorzystywania w niegodny sposób, uporczywego dręczenia czy innych przykrych doświadczeń osobistych. Dyżury odbywać się będą w dniach 23-27.02.2015 w Bursie Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/2 w godzinach 14:00-18:00. Spotkania ze specjalistami są bezpłatne.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak