Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Pluszaki opanują Trójmiasto – finał akcji społecznej “Stop przemocy – reaguj”

Organizacja Studencka S.O.S WSB działająca przy Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku razem z Uczniami placówek Oświatowych z terenu Trójmiasta przeprowadzi finał akcji społecznej “Stop przemocy-Reaguj!”. Zjawisko przemocy, niezależnie od tego, czy omawiane z punktu widzenia ofiary, czy osoby dopuszczającej się czynu zabronionego, niesie za sobą skutki związane nie tylko z obrażeniami ciała, ale również te dotyczące rozwoju umysłowego czy stanu psychicznego.

Czytaj więcej...

Kampania Społeczna DOM – Dziecko, Ojciec, Matka - promująca pomyślne rodzicielstwo

Kampania Społeczna DOM – Dziecko, Ojciec, Matka - promująca pomyślne rodzicielstwo prowadzona przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Celem tegorocznej Kampanii jest zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców. Chcemy odnieść się do podstawowych wartości rodziny, jakimi są stałość i ciągłość relacji z najbliższymi osobami oraz ich wpływu na dobrostan rodziców i ich dzieci.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący programu „Aktywny samorząd”

Zarząd PFRON wprowadził zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Zakres wprowadzonych zmian w module II:

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznawanie przewozów mikrobusami dla osób niepełnosprawnych korzystających z placówek prowadzonych lub zleconych do prowadzenia przez MOPR w Gdańsku

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie przewozów mikrobusami dla osób niepełnosprawnych korzystających z placówek prowadzonych lub zleconych do prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się 24 marca 2015 roku i potrwa do 30 kwietnia br. Poprawnie wypełnione Wnioski prosimy składać w siedzibie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku (II piętro, pokój 213). Informacji udziela również Pani Anna Kasperek - pracownik działu, telefon: 58 320 53 44.

Czytaj więcej...

Dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dzienne domy seniora

Rząd zdecydował, że realizowany będzie program „Senior - WIGOR” w ramach, którego będą powstawać dzienne domy Senior - WIGOR. Celem programu jest wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ przez zapewnienie im odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia oferty opiekuńczej, socjalnej (w tym posiłku), edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ruchowej, a także terapii zajęciowej. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 30 mln zł w 2015 r.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak