Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

50 lat Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej na gdańskiej Oruni

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej 20 obchodzi w tym roku jubileusz 50 – lecia istnienia. Uroczysta gala z okazji  jubileuszu odbędzie się 22 maja 2015r. o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej w budynku NOT  przy ul. Rajskiej 6. Podczas gali  wręczone zostaną odznaczenia państwowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Na uroczystość zaproszono wiele osobistości z życia społecznego i politycznego Miasta Gdańska. Patronat Honorowy pełni Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Czytaj więcej...

Podsumowaliśmy projekt Start w dorosłość

Zakończyła się konferencja pod tytułem „Historia sukcesu uczestników projektu Start w dorosłość”, podsumowująca dwuletni projekt dedykowany młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.  - 66 osób poszybowało w dorosłość w 2014 roku z naszych placówek i rodzin zastępczych. Średnio 70 osób rocznie wspieramy na nowej drodze życia. Dzięki Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie i Uniwersytetowi Gdańskiemu mogliśmy zbadać biografie i posłuchać ich narracji, podkreślił Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Czytaj więcej...

Wielkie święto SPIR

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji obchodziło swoje święto. 20-leciu Warsztatów Terapii Zajęciowej towarzyszył Dzień Otwarty. W uroczystościach wzięło udział wielu gości, m.in. Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Olech, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Maria Podgórniak, Doradca Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości znalazła się także Janina Liedtke – Jarema, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Marlena Jasnoch, Zastępca Dyrektora MOPR oraz Maciej Bylicki, Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych i Ewa Bartkowiak, Kierownik Działu ds. Seniorów gdańskiego MOPR.

Czytaj więcej...

Owocna współpraca Grupy LOTOS i MOPR

(...) Realizując strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, Grupa LOTOS podejmuje liczne działania na rzecz minimalizowania negatywnego oddziaływania na otoczenie – zarówno społeczne, jak i środowiskowe. Równie ważne jest zwiększanie skali pozytywnego wkładu spółki m.in. poprzez współpracę międzysektorową z wyspecjalizowanymi partnerami społecznymi. Odpowiedzialne podejście naszej firmy do prowadzenia działalności przynosi wymierne efekty dzięki jasno określonym celom długoterminowym oraz tym, które chcemy osiągnąć w krótszej perspektywie. W realizacji strategii CSR wspierają nas partnerzy społeczni – organizacje i instytucje specjalizujące się w konkretnych obszarach działań.

Czytaj więcej...

Dzień dobry w SPIRze

Dni Otwarte Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji odbędą się już jutro, 21 maja w godzinach 10:00-14:00 w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Batorego 12. Na odwiedzających mieszkańców czeka wiele niespodzianek. W programie między innymi: wystawa prac tworzonych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, turniej szachowy, zajęcia z decoupage oraz atrakcje dla dzieci. Goście będą mieli okazję wykonać własnoręcznie przedmioty użytkowe.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak