Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Spotkanie podsumowujące projekt „Aktywni w sieci”

6 października 2014 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 odbędzie się spotkanie podsumowujące trzyletni projekt „Aktywni w sieci”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytetowym założeniem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród klientów systemu pomocy społecznej. Doświadczenia z realizacji projektu skłoniły Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku do podzielenia się na forum dobrymi praktykami i zaproszenia do dyskusji nt. cyfryzacji szerokiego grona gości.

Program spotkania:

10.00rejestracja uczestników
10.30Otwarcie spotkania
Janina Liedtke – Jarema, Dyrektor MOPR w Gdańsku
10.35Prezentacja projektu „Aktywni w sieci”
Beata Stawicka, konsultant ds. promocji projektu „Aktywni w sieci”
10.40 „Aktywność w Internecie”
Hanna Zych – Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Katarzyna Weremko, Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
11.10„Jak kompetencje IT wpływają na status człowieka?”
dr Anna Hildebrandt, specjalista Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
11.30przerwa kawowa
12.00„Internet szerokopasmowy i społeczeństwo cyfrowe – działania i plany na przyszłość Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji” dr Aleksander Sołtysik, specjalista Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
12.25PANEL DYSKUSYJNY
dr Anna Hildebrandt – specjalista Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
dr Aleksander Sołtysik – specjalista Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Gabriela Gloc – dyrektor Domu Integracyjno - Rodzinnego
Beata Wołkanowska – prezes Fundacji 50 aleja
Beata Stawicka – konsultant ds. promocji projektu „Aktywni w sieci”
13.05Pytania do panelistów
13.15lunch
14.00zakończenie spotkania

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: e-mail: m.ciszek@mopr.gda.pl lub pod numerem telefonu: 58 342-31-63

Czytaj więcej...

Zakończyły się szkolenia nt. bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach projektu „Aktywni w sieci”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z realizacją projektu „Aktywni w sieci” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zorganizował szkolenia dla beneficjentów nt. bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenia przeprowadziła Fundacja Citizen Project, która w ramach swojej oferty przygotowała dedykowany program pt. DIALOG.DLACZEGO? dostosowany do grup wiekowych beneficjentów, w którym poruszyła zagadnienia dotyczące cyberprzemocy, uwodzenia w sieci, reagowania i unikania internetowych zagrożeń, skutków i znaczeń obecności online, włączając w program elementy autorskiego konceptu Dynamiczna Tożsamość.

Czytaj więcej...

Gdańskie Dni Seniora – zapraszamy!

Gdańskie Dni Seniora, organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, odbędą się w pierwszy październikowy weekend, czyli w dniach 4-5 października. Wstęp bezpłatny – zapraszamy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych życzymy wszystkim Seniorom pomyślnych i zawsze radosnych chwil oraz zapraszamy do skorzystania z dwudniowych atrakcji przygotowanych w ramach Gdańskich Dni Seniora. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny, jednak na jedno z nich (Koncert dla Seniorów „Przeboje za uśmiech” – w sobotę) obowiązują wejściówki, które trzeba wcześniej odebrać, a na drugie – Konferencję „Opieka nad Seniorem – Wyzwania i Mity” (także sobota) – konieczna jest rejestracja na stronie internetowej.

Plakat Gdańskich Dni Seniora (934KB)

W programie Gdańskich Dni Seniora:

4 października – sobota

Targi Niezależni 65 + Opieka i Zdrowie (godz. 10:00-16:00) Konferencja „Opieka nad Seniorem – Wyzwania i Mity” (godz.11.30-15:00), (konieczność wcześniejszej rejestracji na Konferencję na stronie www.targiopieki.pl) Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3

Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów świadczących usługi opiekuńcze, jak i do nieformalnych opiekunów, którzy na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej opieki osobom starszym i niesamodzielnym. Podczas Targów zaprezentowane zostaną rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy opiekunów oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Koncert dla Seniorów „Przeboje za uśmiech” (godz. 16:30-17:30) połączony z Galą wręczenia wyróżnień w Konkursie „Aktywni Seniorzy 2014”.

Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka
Wykonawcy koncertu: Królewska Orkiestra Salonowa
Wstęp bezpłatny – obowiązuje wejściówki,
które odbierać można w kasach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
ul. Ołowianka 1, w dniach:

 • Wtorek, 30 września, godz. 9:30-16:00
 • Środa, 1 października, godz. 10:30-18:00
 • Czwartek 2 października., godz. 10:30-18:00

Osoba pobierająca może jednorazowo odebrać 2 bezpłatne wejściówki

Szczegóły sobotniego programu

5 października – niedziela

Msza święta w intencji Seniorów (godz. 10:30).
Miejsce: Bazylika Mariacka

Cykl wydarzeń dla Seniorów w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w godz. 12:30-20:30

W programie m.in.:

 • koncert młodych artystów z Akademii Muzycznej oraz młodzieży prezentującej hity z Listy Przebojów Dojrzałego Pokolenia,
 • występ Kabaretu Młodszych Pań
 • pokazy tańca,
 • pokaz kuglarzy w wykonaniu Gdyńskiej Akademii Kuglarskiej
 • Zumba Gold – pokaz tańca
 • prezentacja nietypowej biżuterii
 • porady kosmetyczne i nauka makijażu
 • prezentacja ozdób wykonanych na szydełku
 • pokaz samoobrony w wykonaniu seniorów
 • panel dyskusyjny pt. „Jesień życia z pasją”,
 • występ Gwiazdy Wieczoru – Mariana Opani,
 • prezentacje i wykłady w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz prezentacje nowych technologii pomagających zachować niezależność;
 • stoiska informacyjne,
 • wystawy prac rękodzielniczych wykonanych przez seniorów,
 • oferta organizacji działających na rzecz osób starszych
 • możliwość skorzystania z porad prawnych, psychologicznych, komputerowych itd.
 • możliwość wykonania podstawowych badań.

źródło: Dariusz Wołodźko, Biuro Prasowe UM w Gdańsku

Szczegóły niedzielnego programu (12.75 MB)

Szczegółowe informacje: http://www.gdansk.pl/seniorzy

Lokalny Zespół Monitorujący sytuację dzieci i młodzieży (LZM) – Śródmieście 1

Od roku na terenie CPS 8 działa LZM skupiający instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży. Dnia 2014-09-24 w siedzibie GCPU odbyło się czwarte robocze spotkanie zespołu. W skład LZM – Śródmieście 1 wchodzą: Centrum Pracy Socjalnej 8, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 57, Przedszkole nr 35, NZOZ Przychodnia ‘Aksamitna’ oraz PULS MEDIC.

Celem spotkań LZM jest wypracowanie narzędzi lokalnego systemu szybkiego reagowania w zakresie profilaktyki w rodzinie, zapobiegania sytuacjom noszącym znamiona przemocy wobec dzieci lub członków ich rodzin oraz podejmowanie działań wzmacniających funkcje rodziny zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Na spotkaniu ustalono również, że rolą LZM jest dokładne, wspólne rozeznanie sytuacji rodziny (dziecka) i jej profesjonalna kwalifikacja. Celem nadrzędnym jest profilaktyka, wczesne reagowanie, aby nie doprowadzać do sytuacji używania rozwiązań ostatecznych (NK, Sądowe decyzje administracyjne itp.).

Czytaj więcej...

Kompleksowe Wspieranie Rodzin na Dolnym Mieście

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak