Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność


Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.

W dniu 18.04.2014 MOPR czynny będzie w godzinach 7.30-14.00

Szanowni Państwo.

W dniu 18.04.2014 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku czynny będzie od godziny 7.30 do 14.00.

Rekrutacja uczestników do drugiej grupy w projekcie "Start w dorosłość"

24 kwietnia rozpocznie się nabór do drugiej grupy uczestników projektu „Start w dorosłość”. Projekt dedykowany jest uczącej się młodzieży – wychowankom pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat.

Czytaj więcej...

Nowa odsłona „Gdańska bez barier”

„Gdańsk bez barier” to podstrona w serwisie internetowym Miasta Gdańska, na której zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich najbliżsi znajdą wiele przydatnych informacji na temat aktów prawnych, ulg i uprawnień czy aktualnych wydarzeń. Na stronie znajduje się także m.in. „Praktyczny poradnik savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej...

46. Spotkanie obywatelskie z mieszkańcami

Zapraszamy mieszkańców osiedli Siedlce, Wzgórze Mickiewicza do naszego punktu informacyjnego podczas 46. spotkania obywatelskiego z cyklu "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto". Na stoisku informacyjnym MOPR dostępne będą m.in. informacje na temat zadań i projektów realizowanych przez Ośrodek, porady specjalistów w zakresie pracy socjalnej, wsparcia rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Czytaj więcej...

Dyżur pracownika socjalnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Zapraszamy mieszkańców Gdańska, szczególnie osoby starsze i osoby niepełnosprawne na cotygodniowy dyżur pracownika socjalnego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, pokój 302). Specjalista pracy socjalnej pełni dyżur w każdą środę w godzinach 14:30-16:30.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak