Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

30 kwietnia Światowy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W Polsce obchodzony będzie po raz dwunasty, a po raz czwarty pod rządami ustawy wprost zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych. Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej...

Zakończono cykl szkoleń dla grupy rezerwy kadrowej

9. pracowników MOPR w Gdańsku wchodzących w skład grupy rezerwy kadrowej ukończyło cykl szkoleń z zakresu zarządzania. Tematem  ostatniego warsztatu była „Efektywna komunikacja zwrotna i zarządzanie konfliktem”. Szkolenie przeprowadził p. Tomasz Kośmider (czwarty od prawej) z Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Czytaj więcej...

40 tysięcy dla Seniorów! Złóż wniosek!

Jeszcze tylko do 6 maja trwa nabór wniosków do realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu – Gdańskiego Funduszu Senioralnego. To 4. edycja projektu, a do rozdysponowania jest 40 tys. zł. Środki trafić mogą nie tylko do formalnych klubów seniora, ale także do osób, które mają ochotę aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas poznając nowych ludzi i nowe zajęcia.

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego od 1 maja 2015 roku

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.2)) ogłasza się, co następuje:

Czytaj więcej...

Gdańsk w ochronie dzieci krzywdzonych!

Prezydent Gdańska podpisał zarządzanie w sprawie przyjęcia „Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka”. Na jego mocy wszystkie jednostki i podmioty miejskie zobowiązane zostały do wdrożenia działań zapobiegających takim sytuacjom. Każda z nich musi opracować wewnętrzną politykę postępowania w sytuacji, gdy istnieje podejrzenia krzywdzenia najmłodszych. Jednostki miejskie mają na to czas do 30 września 2015 roku. Wsparcia merytorycznego w przygotowaniu dokumentów udzielają Zespół Interdyscyplinarny i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak