Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Gdańsk nagrodzony za unikatowy projekt na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi!

Miło nam poinformować, że Miasto Gdańsk zostało laureatem VI edycji ogólnopolskiego konkursu „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2014” na najlepsze projekty w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Do udziału w konkursie zgłosiło się 86 gmin. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybrała 15 zwycięzców oraz przyznała 26 wyróżnień.

Miasto Gdańsk zostało nagrodzone za projekt: Innowacyjne wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” w Gdańsku. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” od 13 lat realizuje wsparcie w trzech pionach: psychoterapeutycznym, treningowym oraz szkolnym. ŚDS swoją ofertę kieruje do młodych mieszkańców Gdańska (w wieku od 13. do 21. roku życia), dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi. W ramach świadczonego wsparcia zapewnia następujące usługi:

 • prowadzenie postępowania wspierająco-aktywizującego i terapeutycznego obejmującego m.in. trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, trening funkcjonowania w codziennym życiu; trening umiejętności społecznych i interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów; rozbudowane treningi umiejętności spędzania wolnego czasu połączone z oddziaływaniami interpersonalnymi,
 • zapewnienie udziału w różnych formach zajęć indywidualnych i grupowych, podnoszących sprawność i aktywność uczestników,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, nie wykluczając terapii systemowej rodzin,
 • prowadzenie działań na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej i funkcjonowania psychospołecznego uczestników,
 • w ramach współpracy z placówką oświatową (ZKPiG nr 32) – umożliwienie kontynuacji edukacji na poziomie gimnazjalnym i licealnym,
 • prowadzenie zajęć aktywizujących w placówce, także związanych z perspektywą późniejszej edukacji i zatrudnienia.

Uroczysta gala wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się 3 października w Karpaczu.

Więcej Informacji [LINK]

Szkolenia z obsługi elektronicznych narzędzi finansowych dla osób powyżej 50 roku życia

XII edycja Festiwalu Integracji Artystycznej „PozaPozy”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 13-14 października na scenach Teatru Wybrzeże w Gdańsku odbędzie się XII edycja Festiwalu Integracji Artystycznej „PozaPozy”.

Festiwal jest imprezą otwartą, do udziału w nim zapraszamy osoby niepełnosprawne – artystów, amatorów, m.in. z ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu obejmującym trzy kategorie: muzykę, plastykę, teatr oraz kartami zgłoszeniowymi. Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Fundacja Gdańska.

Fundacja Gdańska
tel.: 58 326 22 80

Weź kurs na język angielski

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych to cykl 10 spotkań, których celem jest umożliwienie uczestnikom:

 • dzielenia się doświadczeniami sprawowania funkcji rodzica zastępczego – zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami w atmosferze wsparcia i życzliwości
 • znalezienie pomocy i rozwiązań sytuacji trudnych z pomocą osób, które mają podobne doświadczenia
 • dzielenie się własnymi przeżyciami nt. rodzicielstwa zastępczego, czym ono jest, czym zaskakuje, co przynosi codzienność w opiece nad powierzonymi dziećmi
 • wzmocnienie kompetencji wychowawczych
 • emocjonalne wsparcie
 • otrzymanie wsparcia w rozmowach z dziećmi o ich skomplikowanych relacjach z rodzicami

Ważne jest, by w trudnych momentach znaleźć zrozumienie u innych. Poprzez uzyskanie wsparcia i pomocy dla siebie można stać się lepszym oparciem dla dzieci.

Jeżeli samodzielnie zmagasz się z problemami, nie udało Ci się do tej pory poradzić z nurtującymi wątpliwościami, czujesz się przeciążony lub czasami sobie nie radzisz – ta grupa jest dla Ciebie.

Grupa prowadzona będzie przez terapeutki Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Konsultacje przed rozpoczęciem grupy – od 8.09.2014 r. (po uprzednim umówieniu się rodziny zastępczej z terapeutkami pod niżej wskazanym nr telefonu)

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych rusza od września 2014 r.

Miejsce i godziny spotkań: poniedziałki, godz. 13.30-15.00, ul. Modrzewskiego 2 A (Centrum Pracy Socjalnej 1 MOPR w Gdańsku)

Kontakt:
GOPP: Agata Markowska, Marta Orańska 58 347 89 30
MOPR Gdańsk – Dział Pieczy Rodzinnej: Ewa Wilkowska 58 347 82 73 do 79

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak