Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Kompleksowe Wspieranie Rodzin na Dolnym Mieście

Prezydent spotkał się z seniorami

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się z seniorami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przy ulicy Hynka gdzie seniorzy spędzają aktywnie czas. Prezydent rozmawiał z seniorami o rozwoju naszego miasta, scharakteryzował najbliższe plany i omówił powstałe inwestycje. – Domy seniorów są bardzo potrzebne dlatego, że rodziny tradycyjne często przestają pełnić rolę schronienia, opieki nas osobami starszymi, mówił Prezydent.

– W „Złotej Jesieni” jestem 20 lat. Ten czas minął bardzo szybko, z tych względów że ciągle mieliśmy coś do zrobienia, zwierza się Pan Wacław.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” to największy dom na Pomorzu. Przybywa w nim 200 osób, w tym 40 osób przewlekle chorych.

W przyszłości planowana jest kolejna budowa domu.

W spotkaniu uczestniczyła dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów. Poprzednie spotkanie odbyło się w Brzeźnie.

Zapraszamy do galerii zdjęć, autor: Bartłomiej Borowczak

http://www.gdansk.pl/galeria?f=47873

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wchodzi w życie

19 września wchodzi w życie znowelizowana ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja wprowadza aż 95 zmian, jednak początek obowiązywania niektórych z nich został rozłożony w czasie: 19 października, 1 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r. oraz 19 września 2015 r.

Zmiany obejmują wszystkie działy tej ustawy. Modyfikacja ma charakter porządkujący, a także wprowadzający uzupełnienia i zmiany merytoryczne. Należy zaznaczyć, że nowelizacja dokonuje również zmian w 6 innych ustawach, spośród których najbardziej rozbudowane są zmiany zawarte w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z nowelizacją, zwiększy się koszt wydatków związanych z realizacją nowych zadań nałożonych na samorządy. W Gdańsku o – szacunkowo – 4 miliony złotych w przyszłym roku. Do końca tego roku trzeba będzie wydatkować dodatkowo ponad 100 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...

Pożegnanie lata na Dolnym Mieście

Centrum Pracy Socjalnej 8 w ramach Partnerstwo Dolne Miasto Otwarte serdecznie zaprasza na festyn „Pożegnanie lata na Dolnym Mieście” w dniu 20.09.2014. Festyn rozpocznie się na terenie boiska SP 65 w Gdańsku, ul. Śluza 6 o godzinie 10.00, a od godziny 12.00 przeniesie się nad Motławę (ul.Kamienna Grobla). W programie mnóstwo atrakcji na lądzie i wodzie:), medale, dyplomy i nagrody. Serdecznie zapraszamy!!!

Targi Rehabilitacyjne w Łodzi

Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl/start_nowy,798,32946.html

W dniach 18-20 września br. w Łodzi odbędą się Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego. REHABILITACJA 2014 to największy w Polsce przegląd oferty branżowej.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak