Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
banner 500+ link

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność


Uwaga: korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest dostarczana także za pośrednictwem gońców.

Zmiany w punktach tymczasowych przyjmujących wnioski "Rodzina 500 +"

Od 01.05.2016 r. w celu złożenia wniosku zapraszamy do głównego punktu przyjmowania wniosków w ramach programu „Rodzina 500 plus” przy ul. 3 Maja 9. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00. Ponadto w dalszym ciągu  można składać wnioski: drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty. Zachęcamy także do korzystania z infolinii 800 500 113  oraz umawiania się telefonicznie na określony termin złożenia wniosku pod numerem tel. 58 326 79 85.

Czytaj więcej...

30 kwietnia Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W Polsce obchodzony jest po raz dwunasty, a po raz czwarty pod rządami ustawy wprost zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych. Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej...

Świało w tunelu dla kredytobiorców hipotecznych

Prowadząc jeden z 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku, przy ul. Dyrekcyjnej 5 zaobserwowałem, że w Polsce koniecznym jest podniesienie świadomości prawnej obywateli w sprawach życia codziennego – często beneficjenci korzystający z porad przychodzą z problemami, które można rozwiązać na wiele dostępnych sposobów. Ostatnimi czasy w punktach nieodpłatnych porad prawnych pojawiają się osoby, które ze względu na ciężką sytuację życiową nie są w stanie spłacać zaciągniętego kredytu hipotecznego. Brak spłaty zobowiązania prowadzi do wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej oraz wszczęcie postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego w celu zaspokojenia swojej wierzytelności - w przypadku zapłaty całości kwoty oraz powstałych dodatkowych kosztów bank przeprowadzi egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką. Poniżej kilka informacji, które mogą pomóc takim osobom samodzielnie poradzić sobie z zaistniałym problemem i uchronić się od negatywnych konsekwencji.

Czytaj więcej...

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej z wizytą na Sitowiu

W dniu 25.04.2016 roku gościliśmy na Osiedlu Sitowie Zastępcę Prezydenta ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka. Prezydent spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych realizującymi  projekt oraz mieszkańcami Osiedla. Podczas pierwszej części spotkania  odbyły się rozmowy z prezeskami organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia Wspólnota Serc, Fundacji FOSA, Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Stowarzyszenia MONAR-MARKOT i Stowarzyszenia PROMETEUSZ oraz przedstawicielami MOPR. Tematami przewodnimi były sprawy dotyczące bieżącej działalności i funkcjonowania projektu oraz kwestia przyszłości i rozwoju na dalsze lata. Niewątpliwym wydarzeniem była również rozmowa z absolwentem projektu, który opowiedział o swoich doświadczeniach podczas pobytu w projekcie oraz o tym, jak obecnie wygląda jego usamodzielnienie i plany na przyszłość.

Czytaj więcej...

Witaj majowa jutrzenko!

W czwartek, 28 kwietnia o godzinie 10:00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Seniorze, zadbaj o słoneczną jesień”. Tym razem seniorzy gdańscy spotykają się pod hasłem „Witaj majowa jutrzenko” w siedzibie Klubu Samopomocy Śródmieście przy ul. Stajennej 3. Gospodarzem wydarzenia będzie Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych Forum. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak