Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność


Uwaga, zmiana – Program Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i inne są realizowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń w Gdańsku.

Punkt informacyjny znajduje się przy ul. 3 Maja 9.
Tel. 58 326 79 89
e-mail: info@gcs.gda.pl


Babciom i Dziadkom
z okazji zbliżających się świątecznych dni życzymy słońca, radości, optymizmu, pogody ducha i znakomitego zdrowia każdego dnia…

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina przekraczająca próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" spowoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu.

Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.  

Przykład:
Miesięczny dochód czteroosobowej rodziny wynosi 3000,00 zł. Próg dochodowy dla wspomnianej rodziny to 2696,00 zł (674,00 x 4 osoby). Kwota przekroczenia to 304,00 zł. (3000,00–2696,00=304,00 zł). Obliczono, że miesięczna wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie wyniosłaby 500,00 zł. Zatem wysokość świadczeń dla danej rodziny wyniesie 196,00 zł miesięcznie.

Zmiany obejmą również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że po 1 stycznia 2016 r. osoba uprawniona ponownie wystąpi z wnioskiem o wsparcie.

Przykład:
Klientka w dniu 20.10.2015 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na okres zasiłkowy 2015/2016. Ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego otrzymała decyzję odmawiającą prawa do świadczeń na dzieci na okres od 01.11.2015 do 31.10.2016. W związku z wejściem w życie nowych zasad przyznawania zasiłku rodzinnego, osoba zainteresowana może ponownie, po 01.01.2016 r.  wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń, których wysokość będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36 Dyrektor MOPR
Z-ca Dyrektora ds. Usług Społecznych
Małgorzata Niemkiewicz
Marlena Jasnoch
58 342 31 34 Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju
Anna Sobota
Ewa Wołczak